Hovedløs liberalisering var krisens moder

Hovedløs liberalisering var krisens moder “>